Organisatie streekfonds

Stichting Streekfonds De Maashorst beheert het Streekfonds De Maashorst. Deze stichting heeft als doel het verwerven van financiële middelen voor het streekfonds en het verstrekken van subsidies. Op 27 oktober 2008 is de stichting opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes bestuursleden. In de tweede helft van 2010 is Theo Meijer benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. In de loop van 2011 zijn de overige leden van de Raad van Toezicht aangetreden.

De opstart van het Streekfonds en de Streekrekening De Maashorst is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Oss en gemeente Uden.