Legaten

Stichting Streekfonds De Maashorst richten zich ook op het verwerven van legaten. Zo is het Streekfonds De Maashorst opgenomen in de gids 'Geef om uw regio' van het Instituut Fondsenwerving, waarin een groot aantal doelen uit de regio zich presenteren. De gids is bedoeld om mensen te informeren over schenkingen en nalatenschappen in de directe omgeving. Zie www.geefomuwregio.nl.